storlek penis

Det är dock viktigt att undvika att anstränga sig så att puls och blodtrycket ökar de första veckorna. De flesta kvinnor kan återgå till arbete inom 10 dagar.

Du kommer att känna dig lite trött och öm i några dagar. Bandage och bh behåller du på under läkningstiden på ca två veckor och du får tydliga instruktioner innan du går hem. Du har möjlighet till övernattning om det skulle behövas, fråga om detta vid bokningstillfället.

På operationsdagen checkar du in, får ett rum, tar lite lugnande medicin samt eventuellt duschar. Vid detta val av placering väljer vi därför alltid ett implantat som har dokumenterat låg risk för kapselbildning. Utvecklingen har gått mot att allt oftare placera bröstimplantatet under bröstmuskeln eftersom det minskar risken för att implantatet känns vid beröring och eventuell kapselbildning samt underlättar mammografiundersökning.

Värt att komma ihåg är att om det fanns en metod som var överlägsen alla andra i alla avseenden skulle alla plastikkirurger använda just den metoden. Om kvinnan har tendens att få breddökade ärr, är snitt placerat vid vårtgården olämpligt då ett iögonfallande ärr döljs mindre här än vid de övriga alternativen. Incisionen har fördelen att den kan synas minst, men nackdelen är att det kan leda till nedsatt känsel i vårtgården och reducerad amningsförmåga.

Ärret döljs i vecket under bröstet, men hos kvinnor som inte har något veck syns ärret tydligare. Även bröstvävnaden kan påverkas vilket yttrar sig genom reducerad känsel, amningsförmåga och att volymen av befintlig bröstvävnad i bröstet minskar. Över tid kan då bröstkorgsväggen som normalt är välvd, bli tillplattad.

Om ett för brett implantat används kommer du att kunna känna kanterna på implantatet vid sidan av bröstet och det kan uppstå synliga dragningar och veckbildningar (rippling) i huden på sikt. Den övre delen av det runda implantatet plattas som regel till av överliggande bröstvävnad och eventuell muskel, vilket gör formen mer droppformad. Men i praktiken kan det vara väldigt svårt att till en början se skillnad när de olika implantaten väl sitter i bröstet.

Runda implantat ändrar form i kroppen och kan ge ett mindre förutsebart resultat. Anatomiska implantat kostar i princip dubbelt så mycket som runda från samma märke. Alla anatomiska implantat har hög kohesivitet för att kunna bibehålla formen, medan runda implantat är mer eller mindre fasta.

Hög kohesivitet leder till att bröstimplantatet känns fastare eller hårdare. I ett runt implantat sitter ett hölje av silikon i flera lager som förhindrar att silikonet läcker ut. Höljet är antingen slätt eller texturerat. Det finns många olika märken på marknaden som skiljer sig mer eller mindre åt. I Sverige efterfrågas framförallt runda silikonproteser från de största tillverkarna, även om anatomiska (droppformade) implantat blivit vanligare.

Vid mottagningsbesöket får du fylla i en hälsodeklaration avseende eventuella tidigare eller nuvarande sjukdomar och medicineringar. Vi erbjuder alla efterfrågade bröstimplantat på den svenska marknaden och du har möjlighet att välja det märke som känns rätt för just dig. Du kan själv se hur valet av form och storlek av implantatet ändrar utseendet på dina bröst och därmed bättre komma fram till vilket implantat som du upplever passar dig bäst.